متن آهنگ تهی بنام دنیا میچرخه

بیا کنارم غمگین نمونم

پر رنگم با تو رنگین کمونم

با تو سبزم انگار جنبشم

جمعه شب دورمون پر شمع

سیاه و سفیدیم انگار شطرنجیم

هی‌ مشروب می‌خوریم و شرط‌ بندی

سلامتی‌ میره بالا

با تحرک انگار زیر پاهام

شده خالی‌

حالی‌ عالی‌ دارم و متوالی فاز بازی دارم

اگه داری فاز مالی‌ واقعاً تو

بگو داری کاری باری با من ؟

ها راست بگو چون من

کلا داره دنیا می‌چرخه دور سرم

دنیا می‌چرخهدور سرم

 

دنیا می‌چرخه دور سرم

چشما رو منه دور و ورم

ولی‌ من میبینم تورو فقط

تورو نبینم می‌ریزه کرک و پرم

همه محو اند

انگار بهمن زدن

نور افکنو از سقفم زدم

که از ترس قطع برقم به من

نزدیک تر بشی‌ از دفعه قبل

یهو گمت نکنم

نزدیک نمی‌شم هلت نکنم

بپا نگن دورش شلوغه

چون من تهی‌ام

پرت نکنن

دیدی دارم در گوشی بت میگم که رد دادم

و داره دنیا می‌چرخه دور سرم

 

دنیا می‌چرخه

دور سرم

 

سنتی نیستم ولی‌ همه چیو تار میبینم

تو پارتی جلو چشم باربی دیدم

ازش گذشتم و رفتم

چون عشق و حال و فقط توی کار میبینم

زندگی‌ رو چسبیدم بش

عشق میدم و بهم پس میدن عشق

حمایت می‌کنه می‌کنه مخاطب

من طبیبم دارم با شما فرق

موزیک داغه دما پائین

اون بالا یه خونه تو فضا داریم

مثل تقویم نداریم عزاداری

به اندازه کافیم ما وفا داریم

پس دور همیم و صفا داریم

ما رُکیم با اینکه حیا داریم

درستیم با اینکه خراب کاریمخونه پره

با اینکه حیاط داریم

پس با ما بالا باشید

سرا پایین و دستا بالا بگو

دنیا می‌چرخه دور سرم

 

دنیا می‌چرخه

دور سرم

 

دنیا می‌چرخه دور سرم

چشما رو منه دور و ورم

ولی‌ من میبینم تورو فقط

تخته گاز میریم جلو فقط

تهی ترمز بریده و ته لنته

تو سرته

تو شرایط سخت دور و ورته

مثل الان که تو بغلته

دنیا می‌چرخه دور سرم

متن آهنگ سعید پانتر بنام وای دیگه رد داده مغزم

واي ديگه رد داده مغزم رو هشتصدو هفتاده نبضم

 

نصفه طرفدارم خارج مرزن نگو شدن عاشق رفتار

طنزم

 

دل بده حرفه اي مو فرفري ميخوام كسي نياد

دورت واسه من قر بدي

 

بپوش بهترين لباساتو وقتي با مني فقط تويي كه

ميتوني دلو از جا بكني

 

ميخوام فكر تو از خيال رقيبام بره همه جا داد بزن

عاشق تو سعيد پانتره

 

وقتي من تو دلتم در قلبتو ببند منم تورو دوس دارم

شده سهم تو دلم

 

 

هــــــي دخترا تكونش بدين

 

 

من دوس دارم استيل خاص تنتو راه رفتنتو حتي

واستادنتو

 

دوس دارم لمس كنم باز بدنتو انگار دنيا رو ساختن

واسه منو تو

 

آخه احساس منو تو رو هيشكي ندارم مستيمونو

صد تاويسكي نداره

 

دنيا تو مشتمون ميگذره خوش بمون ثانيه ها

وايسادن رد داديم جفتمون

 

شب شده منو تو شيك هوا نم زده زده سه تا

روبرتو كاواليتم برازندته

 

گلم اگه تو بموني غمي نيست كه بيادش واسه

همينم مي ارزه به ريسك زيادش

 

 

هــي دخترا تكونش بدين

 

هــي دخترا تكونش بدين

 

تكونش بدين

 

تكونش بدين

 

تكونش بدين

 

متن اهنگ تتلو و 2afm بنام یه چیزی بگو

 منو دیدی تازگیا؟
که پیشونیم خط افتاده موهام کم پشت
خسته شدن همه دوستام از فخش
شدی یه آدم چرت قفله ای که تف به این زندگی دلم حرفاشو
بت که گفت تـــو هم یه چیزی بگو
بگو نمیتونه هیچی به زور
جدا کنه دیگه تـــورو ازم جون هرکی دوست داری یه چیزی بگو

یه چیزی بگو . .

یه چیزی بگو بزار قانع شم
تا نتونم جلوی رفتنت مانع شم
مگه نمیبینی چقدر خراب و داغونم
تو این اوضاع منو تنها نزار خواهشآ
بگو چرا داری میری آخه به چه قیمتی
کیه که مثل من رو تـــو بتونه بشه غیرتی
یا با تـــو تا بکنه تو هر شرایط بدی
اونوقت تـــوئه بی معرفت حتی جوابشو ندی

ده یه چیزی بگو . .

چرا حرف نمی زنی

چرا فاصله می گیری به من دست نمی زنی

چرا همیشه همه جا تور باید ببینم

مگه نمی گفتی دیگه هرز نمی پری

دیگه صدام دل تورو زده بسه رفتنی شو

بی خیال من خل و بده سرده عصبی شو

بدون هرکسی که دور و ور منه عوضی شد

کاش این حس بین من و تو یه ذره عوض می شد…

 

WE LOVE YOU :-****